4.2.2016 | TEKSTI Tarja Sinervo, lähteet: Motiva, Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu, suomela.fi ja Öljyalan Palvelukeskus KUVAT Fotolia

Säästövinkkejä eri lämmitysmuodoille

Lämmitykseen liittyvillä valinnoilla ja käyttötottumuksilla voit vähentää lämmityskustannuksia. Tarkkuus etenkin talvikuukausien aikana kannattaa, sillä lämmitys kuluttaa noin puolet lämmitysenergiasta neljänä kylmimpänä kuukautena.

Olipa kotisi lämmitysmuoto mikä tahansa, voit säästää energiaa asiaan perehtymisellä ja seurannalla. Hanki tarkka huonelämpömittari ja sijoita se paikkaan, jossa ei vedä. Seuraa sisälämpötiloja myös huonekohtaisesti. Suositeltava huonelämpötila on 20–22 °C. Pidä alempaa lämpötilaa niissä kodin tiloissa, joissa oleskellaan harvoin, kuten autotallissa ja tuulikaapissa. Säädä lämmitys tavallista alemmalle, kun olet kotoa poissa.

Hyödynnä nykyisin saatavilla olevia monipuolisia mittauspalveluja, kuten Fortum Kotinäyttöä ja Valpas-palvelua. Erilaisilla ohjausjärjestelmillä ja automatiikalla voit seurata ja säätää lämmitystä tarkasti. Hanki ajanmukaiset termostaatit ja säätimet. Jos kodistasi löytyy tulisija, hyödynnä lisälämmitys puulla erityisesti kylminä vuodenaikoina. Pakkasella pitkään käyttämätön tulisija ja hormi jäähdyttävät asuntoa, joten tulisijan säännöllinen käyttö vähentää lämmityskuluja.

Tutustu kotisi lämmityslaitteiden käyttöohjeisiin, ja puhdista ja huolla laitteet säännöllisesti. Tiivistämällä ikkunat ja ovet, vältät lämpövuotoa.

Suora sähkölämmitys

 • Tarkasta termostaattien toiminta. Vanha mekaaninen termostaatti voi reagoida hitaasti lämpötilan muutoksiin, jolloin huoneen lämpötila voi vaihdella paljon ja sähkönkulutus kasvaa.
 • Älä peitä patteritermostaattia esimerkiksi huonekaluilla tai verhoilla, sillä silloin se ei tunnista todellista huonelämpötilaa eikä säädä lämpötilaa oikein.
 • Tarkista säännöllisesti myös pattereiden toiminta. Hanki ilmalämpöpumppu lämmityksen tueksi ja tasaajaksi, ellei sinulla vielä ole sitä.
 • Tutustu myös uuteen Fortum Fiksu -palveluun, joka on tarkoitettu suoralla sähköllä lämmittävälle. Palvelu on tällä hetkellä saatavilla pääkaupunkiseudun kohteisiin, mutta laajenee todennäköisesti kevään aikana myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä

 • Muista säännöllinen lämmitysvesivaraajan ja lämmitysvesiverkoston säätöjen tarkastus.
 • Pidä pattereissa kiertävä lämmitysvesi mahdollisimman haaleana, kuitenkin niin, ettei se vaikuta sisälämpötilaan. Termostaatti rajoittaa lämmitystä.
 • Silloin, kun lämmitysvesivaraajan lämpötila poikkeaa merkittävästi tai lämmitysvaraaja on suurikokoinen, lämmitysvaraajaa kannattaa täydentää erillisellä käyttövesivaraajalla.
 • Jos vain patterin alaosa on lämmin ja yläosa kylmä, patteri pitää ilmata. Patterin loriseva ääni kertoo mahdollisesta ilmaustarpeesta.
 • Ilmalämpöpumppu tukee hyvin vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Myös pellettikattila voi olla hyvä hankinta.
 • Fortum Fiksu Sähkölämmittäjälle auttaa sinua säästämään lämmityskuluissasi, sillä se lämmittää vesivaraajasi silloin, kun sähkön hinta on alimmillaan.

Lämpöpumput

 • Voit säästää energiaa lämpöpumpulla, jos valitset oikean tehoisen lämpöpumpun ja sijoitat sen sopivaan paikkaan. Lisäksi on tärkeää muistaa säännöllinen huolto ja suodattimien vaihto sekä oikeanlaiset asetukset. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun automaattiasetus voi aiheuttaa sen, että pumppu jäähdyttää toisen lämmitysmuodon tuottamaa lämpöä.
 • Ilmalämpöpumppua käyttäessäsi säädä varsinainen lämmitys 3–4 °C matalammalle tasolle kuin pumpun lämpötila. Opettele käyttämään laitetta energiatehokkaasti.
 • Jotta maalämpöpumppu toimisi energiatehokkaasti, sen oikeanlainen mitoitus on tärkeää. Osamitoitetussa maalämpöpumpussa osa lämmöstä tuotetaan jollain muulla lämmitysmuodolla, kuten sähkövastuksella. Täysmitoitetussa maalämpöpumpussa lämpö tuotetaan kokonaisuudessaan maalämmöllä, mutta kovimmilla pakkasilla varalämmityksen voi kytkeä päälle.
 • Erilaisista lämpöpumpuista lisätietoa löytyy esimerkiksi Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen ja Motivan sivuilta.

Öljylämmitys

 • Huolehdi, että polttoainetta on riittävästi. Kun polttoaine loppuu, lämmitys siirtyy yleensä sähkövastuksille. Poltinvika tai tukokset lämmittimessä saattavat myös käynnistää sähkövastukset. Jos öljykattilan sähkövastukset ovat päällä pidemmän ajan, tämä näkyy myös sähkölaskussa lisääntyneenä sähkönkulutuksena.
 • Huollata öljylämmitysjärjestelmä ja poltin säännöllisesti, ettei laitteiden teho heikkene.
 • Öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Öljypolttimen saneerauksella voidaan saavuttaa jopa 15 %:n säästö. Vaihtamalla vanha kattila uuteen voi säästö nousta jopa 30 %. Käsisäätöisen järjestelmän varustaminen nykyaikaisella säätöautomatiikalla tuo säästöä keskimäärin 5–15 %.
 • Pidä öljypolttimen suutin mahdollisimman pienenä ja vaihda se vähintään joka toinen vuosi. Pieni suutin pidentää polttimon käyntiaikaa ja parantaa hyötysuhdetta.
 • Öljykattilan tuottamasta energiasta kuluu lämmitykseen kolme neljännestä ja lämpimän käyttöveden tuotantoon noin neljäsosa. Öljy-puuhybridikattiloissa tai taloissa, joissa öljylämmityksen lisäksi on varaava takka tai uuni, puun käyttö kylmimpinä kuukausina tuo suurimman säästön. Takan tai uunin voi halutessaan varustaa vesikierrolla.
 • Lisää energiansäästöä syntyy, kun öljylämmitykseen yhdistää uusiutuvaa energiaa. Hybridilämmityksessä öljylämmitysjärjestelmän lisäksi hyödynnetään aurinkoa, puuta ja/tai lämpöpumpputekniikkaa. Silloin öljylämmityksellä varmistetaan riittävä lämmitysteho pakkaskaudella. Tutustu Fortum Aurinkopakettiin, se on vaivaton tapa hyödyntää aurinkoenergia kotisi lämmityksessä.
 • Fortum fiksu Öljylämmittäjälle -palvelu auttaa sinua säästämään lämmityskustannuksissasi. Se tekee joka tunti automaattisesti valinnan sinun eduksesi ja lämmittää kotiasi öljyllä tai sähköllä sen mukaan, kumpi on edullisempi.

Hake-, pelletti- ja puukattilalämmitys

 • Puulämmitystä voi käyttää sekä pääasiallisena lämmitysmuotona että tukilämmitysmuotona. Puupolttoaineiden käyttö lämmityksessä on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto, kun puuta polttaa oikein. Hiukkaspäästöjen minimoimisen kannalta laitteiston säännöllinen huolto ja säätö on hyvä muistaa, ja poltettavan puun on oltava riittävän puhdasta ja kuivaa.
 • Puulämmityksessä polttoaineen laatu vaikuttaa kulutukseen. Kuivan puun palaminen on tehokkaampaa, kun sama määrä lämpöä saadaan pienemmästä määrästä polttoainetta. Kostea polttoaine huonontaa kattilan hyötysuhdetta ja epäpuhtaan palamisen seurauksena kattilan lämmönvaihtopinnat likaantuvat. Polttoaineen säästö kuivalla polttoaineella kosteampaan verrattuna voi olla 10–20 %.
 • Puukattiloissa käytetään polttoaineina pilkkeitä, klapeja, halkoja, haketta tai pellettiä. Lämmönjakojärjestelmänä on yleensä vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitysverkko. Puulämmitysjärjestelmässä voi olla varaaja, johon kattilan kehittämä lämpö varastoidaan. Varaaja lisää lämmöntuotannon energiatehokkuutta erityisesti pilkekattiloissa. Lisäksi varaaja helpottaa pilkelämmityksen käyttöä ja vähentää sen sitovuutta.
 • Energiavaraajaan varastoidaan kattilalla tuotettua lämpöä. Tämä mahdollistaa kattilan käyttämisen paremmalla hyötysuhteella myös silloin, kun lämmönkulutus on pieni. Varaajalla voit parantaa etenkin pilkelämmitysjärjestelmien energiatehokkuutta 5–20 prosenttia. Varaajaan voi myös yhdistää useita lämmitysmuotoja, kuten puu- ja aurinkolämpö.

Lattialämmitys ja ilmanvaihto

 • Märkätilojen sähköisiä lattialämmityksiä on tärkeä opetella käyttämään ja säätämään oikein.
 • Lattialämmityksen tarkoituksena ei ole lämmittää koko kylpyhuonetta, vaan saada lattian pinta hieman lämpimäksi. Lattian pinnan lämpötilan kannattaa tarkastaa lämpömittarilla.
 • Hyvän termostaatin ja aikaohjauksen avulla voi kylpyhuoneen lämpötilan nostaa tarkasti viihtyvyystasolle vain tilan käytön ajaksi. Muuksi ajaksi lämpötilan voi antaa laskea niin alas kuin tilan ja lattiarakenteen lämpötekniset ominaisuudet, lämmitysteho ja aikaviiveet sallivat.
 • Talon lämmitysenergian kulutuksesta 20–40 % aiheutuu ilmanvaihdosta, joten asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.
 • Kesällä koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon jälki- ja esilämmitys kannattaa kääntää pois päältä.
 • Muista jäähdytyksessä myös perinteiset keinot. Verhot ja kaihtimet suojaavat auringon paahteelta ja tuuletus varjon puolelta tuo viileää ilmaa sisätiloihin. Tuuletus kannattaa hoitaa nopeasti ristivedolla, eikä ikkunaa kannata jättää raolleen pitkäksi aikaa ainakaan talvella.
 • Jos käytät koneellista jäähdytystä, valitse energiatehokas laite ja käytä sitä vain lämpöhuippujen tasaamiseen. Ilmalämpöpumppu toimii myös jäähdytyksessä, mutta kuluttaa toimiessaan sähköä.
 • Rajaa viilennettävä alue sulkemalla ovet ja ikkunat. Lattialla seisova jäähdytin viilentää lähinnä sitä huonetta, johon se on sijoitettu. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö jäähdyttää ilmaa laajemmalta alalta ja on yleensä tehokkaampi kuin siirrettävä jäähdytinmalli.

Fortum Kotinäyttö, Valpas-palvelu ja Fortum STORE

Tutustu Fortumin palveluihin, joilla säästät helposti energiaa ja seuraat kulutusta: Fortum Kotinäyttö on kätevä palvelu, jolla näet kotisi energiankulutuksen reaaliajassa helposti ja selkeästi, ja voit reagoida korkeaan sähkönkulutukseen heti. Voit asettaa Kotinäyttöön tavoitteita, joiden avulla sähkön säästäminen helpottuu entisestään.

Fortum Valpas -palvelussa näet kotisi energiankulutuksen tarkasti ja näet vertailun vastaavan tyyppisiin kotitalouksiin. Voit halutessasi saada sähköpostiisi hälytyksen lisääntyneestä energiankäytöstäsi. Fortum Valpas -palvelu toimii näppärästi myös kännykällä.

Tutustu verkkokauppamme Fortum STOREn sähköä säästäviin tuotteisiin.

 

Lisätietoa

Huonekohtaisen sähkölämmityksen ABC

Öljylämmittäjälle

Kolme askelta lämpökustannusten säästöön

Puulämmityksestä

Arvostele artikkeli
[Arvioita: 1 Keskiarvo: 5]